Please note this prototype 11 is for testing purposes only.

Calculatie (under development)

Dank voor je terugkoppeling. Blijkbaar is verdieping en duidelijkheid nodig. Wil je daarbij helpen? Met jouw ervaring weet je vast hoe het beter kan! ^_^ Een Trello taak aangemaakt en oplevering al in komende relase gepland, ik vermoed dat meer mensen om juiste interpretatie verlegen zitten. Onderstaand de toelichting op de calculatie.

Index

Schermverdeling

Klik om te vergroten:
#payitforward #wearenotwaiting

Onderdeel A: algemeen

Informatie over de test instellingen, inclusief een link naar de gebruikte Nightscout site.

De tijdzone is belangrijk kader voor de analyse en suggesties. Op dit moment is het alleen mogelijk deze tool te gebruiken als de tijdzones van browser en Nightscout aan elkaar gelijk zijn (b.v. Europe/Amsterdam). Een controle daarop is ingebouwd. Dat is omdat ik - nog - geen antwoord heb bedacht om suggesties te verwoorden bij gebruik van verschillende tijdzondes (bijvoorbeeld Nightscout gebruikt tijdzone 'US/Eastern' UTC-04:00 maar de browser gebruikt tijdzone 'Europe/Amsterdam' UTC+02:00). Hulp is welkom.

Onderdeel B: grafiek

Weergave van de testresultaten op een andere manier dan Nightscout reporting. Ook historisch terug te kijken.

Toelichting

Opbouw grafiek
Weergave door een combinatie van een lijngrafiek met een candlestick chart. De eerste toont de lijn van BG-waarden, de tweede toont de stijging of daling per uur waarop de suggesties zijn gebaseerd. Onder de grafiek staat de legenda, de gebruiker kan op een toelichting klikken om die lijn te verbergen.

Betrouwbaarheid testresultaat
In alle theorie is het kader een basaaltest te stoppen bij een hypo (eten) of hyper (bolus). Ofwel, een basaaltest is betrouwbaar als er geen hypo of hyper heeft plaatsgevonden. De waarden staan ingesteld op 4 mmol/l en 14 mmol/l maar zijn aanpasbaar op pagina 2. De 'Safety limits' zijn in de grafiek herkenbaar als gele lijnen. Komt de BG-lijn onder of boven de gele lijnen dan is de test onbetrouwbaar en toont de tool geen suggesties.

Inzicht in BG afwijking
Aanname is dat het doel van een basaaltest is de BG-waarde tegen een 0-lijn te houden ten opzichte van het startmoment. Daarvoor heb ik de groene 'bg-test zero line' geïntroduceerd. Die lijn start op de eerste BG-waarde na start van de test en loopt horizontaal tot het einde van de test.

De perfecte test
2 grijze lijnen geven het perfecte resultaat aan. Blijft de BG-waarde binnen die lijnen dan is sprake van een perfecte test. De waarden staan ingesteld op -1.7 mmol/l - +1.7 mmol/l ten opzichte van de groene 'bg-test zero line'. Omdat 'de theorie' het niet altijd eens is over de range heb ik die op pagina 2 instelbaar gemaakt.

Onderdeel C: veiligheid

Tekstuele toelichting op betrouwbaarheid testresultaat.

Onderdeel D: suggesties

Op pagina 2 van de basaaltest is de 'hourly deviation' (uurafwijking) opgenomen. Standaard ingesteld op -0.5 mmol/l - +0.5 mmol/l maar op dezelfde pagina aanpasbaar. Wanneer de daling/stijging per uur in de grafiek de uurafwijking passeert volgt een suggestie om de basaal 2 uur daarvoor met maximaal 10% aan te passen. De theorie verschilt over het aanpassen van de basaal één of twee uur eerder. Ik heb de aanname gedaan dat 2 uur daarvoor past bij insuline type Rapid-Acting Oref. Aanname is dat de tijd verschilt bij insuline typen Ultra-Rapid Oref, Lyumjev en Free-Peak Oref waardoor die op dit moment niet te gebruiken zijn.

Het idee

Closed loop systemen - open source en ook commercieel - zijn een fantastisch hulpmiddel om gezonder met diabetes te leven. Toch is het op dit moment nog niet de heilige graal. Want, diabetes is naast fysiek ook mentaal een grote belasting. Waarom ik het mentale aspect benoem zie je in de ontwikkeling van de basaaltest:

Het instellen op uurniveau kan omdat een sensor je BG minimaal elke 5 minuten betrouwbaar meet. Een groot voordeel in stabiliteit en gezondheid, maar een groot nadeel in mentale gezondheid. Plots kan je beslissen over 24 keuzes per dag. Hoe herken je de voor je eigen lichaam juiste instellingen? En waarom draat het maken van al deze keuzes juist bij tot een leven met minder keuzes? Daarom deze tool.

Het diabetes leven is fysiek beter onder controle dan jaren geleden. Je suikerspiegel constant zichtbaar op je telefoon, 24 uur per dag alarmen bij laag, data analyse met je diabetes verpleegkundige en partner, Facebook tijdlijnen gevuld met diabetesgroepen etc. Het wordt zoveel drukker met al die data! Ik heb er veel voor over om mijn vriendin te helpen de mentale druk te verlaten. Eerder publiceerde ik daarover een vooruitstrevend idee waarvan ik hoop dat de (commerciële) gemeenschap het op pakt.

Welk closed loop systeem je ook gebruikt, grofweg hebben ze allemaal dezelfde pijlers: basaal, ISF, I/C en DIA.

Wanneer bovenstaande pijlers goed zijn afgesteld ontstaat een vooruitblik naar de nabije toekomst: een stabielere en beter voorspelbare suikerspiegel wat de mentale druk verlaagd.

Nieuw in de gemeenschap is het geluid - en zichtbare acties - over de introductie van sneller werkende insuline als Fiasp en Lyumjev. Die voorkomen pieken waardoor er - met de juiste instellingen - zelfs zonder bolussen en opgave van koolhydraten goed te leven is. Whoohoow, de heilige graal van closed loop sytemen!